ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด33841

ปวช.1การบัญชีการบัญชี36467

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ146983

ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล84387

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง791594

ปวช.1ช่างพิมพ์ช่างพิมพ์383775

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง13817155

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์10427131

ปวช.1เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์521971

ปวช.2การตลาดการตลาด13334

ปวช.2การบัญชีการบัญชี37174

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ186381

ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล93396

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง423173

ปวช.2ช่างพิมพ์ช่างพิมพ์314980

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง11416130

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์8317100

ปวช.2เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์46955

ปวช.3การบัญชีการบัญชี35962

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ246286

ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล79382

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง492372

ปวช.3ช่างพิมพ์ช่างพิมพ์213657

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง1248132

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์742498

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป12627

ปวช.3เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์35439

ปวส.1การตลาดการตลาด23537

ปวส.1การบัญชีการบัญชี23032

ปวส.1การพิมพ์การพิมพ์191736

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ12627

ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง17825

ปวส.1เทคนิคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต14418

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม11515130

ปวส.1เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์54660

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม49655

ปวส.2การตลาดการตลาด01515

ปวส.2การบัญชีการบัญชี02525

ปวส.2การพิมพ์การพิมพ์191332

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ23840

ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง13619

ปวส.2เทคนิคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต28129

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม11212124

ปวส.2เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์41748

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม41445

ป.ตรี.1เทคโนโลยีการก่อสร้างเทคโนโลยีการก่อสร้าง19221

ป.ตรี.1เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์24226

ป.ตรี.2เทคโนโลยีการก่อสร้างเทคโนโลยีการก่อสร้าง13215

ป.ตรี.2เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์28533


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1515289804

ปวช.2431292723

ปวช.3410245655

ปวส.1273147420

ปวส.2256121377

ป.ตรี.143447

ป.ตรี.241748

รวม196911053074